Umur Çolgar

Yüksek Riskli Gebelikler

Yüksek Riskli GebeliklerGebelik, kadın hayatının fizyolojik olarak normal ve eşsiz dönemi olarak değerlendirilmelidir. Anne ve bebekle ilgili beklenmeyen hastalıklar gebeliği komplike edebilir.

Gebeliğin anne veya çocuk açısından olumsuz sonuçlanma olasılığı genel toplum arasındaki sınır riskten tanımlanabilen risk faktörü varlığından yüksekse “yüksek riskli gebelik” olarak adlandırılır. Risk değerlendirmesinde hastanın tıbbi, gebelikle ilgili ailevi ve genetik hikayesine yönelik sorular, beslenme alışkanlıkları, ilaç kullanımı, çevresel maruziyetler, hayat tarzı ve sosyal konumlar yer alır.

RİSK BELİRLEMEDE ÖNEMLİ Faktörler VARDIR;

  • Genetik Faktörler
  • Etnik Faktörler
  • Sosyoekonomik Faktörler
  • Mesleki Faktörler
  • Anne Yaşı

Faktörler dengenetik Faktörlerde amaç,problemli çocuğu olma ihtimali yüksek olan hastaların sağlıklı doğurganlık şansını en yükseğe çıkarmaktır.