Umur Çolgar

Laparoskopi

Laparoskopi İlk laparoskopi İsveç'de 1910 yılında Jacobeus tarafından yapılmıştır.Fransadan 1947 yılında Rauol batını CO2 ile şişirmiş ve 250 olgu sayısı ile bu tekniğin güvenli bir yöntemolduğunu belirtmiştir. Günümüzdekiişlemin temeli olan ilk laparoskopik cerrahi 1987 yılında Philippe Mouret tarafından yapılan laparoskopi ile safra kesesi alınma işlemidir.